User Tools

Site Tools


5037--10254-hunsr-ck-la-gi

10254 Hunsrück
Tên
Tên Hunsrück
Tên chỉ định 2314 T-2
Phát hiện
Người phát hiện C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld
Ngày phát hiện 29 tháng 9 năm 1973
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0639501
Bán trục lớn (a) 2.2641304 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.1193390 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.4089218 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.41 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.51412°
Kinh độ (Ω) 161.19803°
Acgumen (ω) 97.03690°
Độ bất thường trung bình (M) 162.48706°

10254 Hunsrück là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1244.3730144 ngày (3.41 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 và named after Hunsrück, a mountain range in Germany.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
5037--10254-hunsr-ck-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)