User Tools

Site Tools


5038--10426-charlierouse-la-gi

Charlierouse
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 16 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10426
Tên thay thế 1999 BB27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2158865
Viễn điểm quỹ đạo 3.0505879
Độ lệch tâm 0.1584934
Chu kỳ quỹ đạo 1560.7501850
Độ bất thường trung bình 115.98348
Độ nghiêng quỹ đạo 13.65532
Kinh độ của điểm nút lên 118.55872
Acgumen của cận điểm 294.68139
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

10426 Charlierouse (1999 BB27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 1 năm 1999 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10426 Charlierouse
5038--10426-charlierouse-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)