User Tools

Site Tools


5039--10607-amandahatton-la-gi

Amandahatton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 13 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10607
Tên thay thế 1996 VQ6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1510191
Viễn điểm quỹ đạo 3.1486129
Độ lệch tâm 0.1882383
Chu kỳ quỹ đạo 1575.5130264
Độ bất thường trung bình 331.67292
Độ nghiêng quỹ đạo 13.83264
Kinh độ của điểm nút lên 71.26972
Acgumen của cận điểm 230.66735
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

10607 Amandahatton (1996 VQ6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 11 năm 1996, bởi Paul G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10607 Amandahatton
5039--10607-amandahatton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)