User Tools

Site Tools


5041--7714-briccialdi-la-gi

Briccialdi
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7714
Đặt tên theo Giulio Briccialdi
Tên thay thế 1996 CC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9319937
Viễn điểm quỹ đạo 2.6164155
Độ lệch tâm 0.1504750
Chu kỳ quỹ đạo 1252.6874495
Độ bất thường trung bình 10.45819
Độ nghiêng quỹ đạo 1.48139
Kinh độ của điểm nút lên 74.08628
Acgumen của cận điểm 249.72059
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

7714 Briccialdi (1996 CC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 2 năm 1996 ở Đài thiên văn Santa Lucia Stroncone.

Tiểu hành tinh đặt tên theo Giulio Briccialdi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7714 Briccialdi
5041--7714-briccialdi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)