User Tools

Site Tools


5042--8077-hoyle-la-gi

Hoyle
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 12 tháng 1 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8077
Đặt tên theo Fred Hoyle
Tên thay thế 1986 AW2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0779179
Viễn điểm quỹ đạo 3.1890595
Độ lệch tâm 0.2109638
Chu kỳ quỹ đạo 1560.9738500
Độ bất thường trung bình 55.35961
Độ nghiêng quỹ đạo 17.26013
Kinh độ của điểm nút lên 135.84694
Acgumen của cận điểm 34.53848
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

8077 Hoyle (1986 AW2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 1 năm 1986 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8077 Hoyle
5042--8077-hoyle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)