User Tools

Site Tools


5043--8222-gellner-la-gi

Gellner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tichy và Z. Moravec
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 22 tháng 7 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8222
Đặt tên theo František Gellner
Tên thay thế 1996 OX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8990697
Viễn điểm quỹ đạo 2.5151591
Độ lệch tâm 0.1395690
Chu kỳ quỹ đạo 1197.6659088
Độ bất thường trung bình 226.94915
Độ nghiêng quỹ đạo 4.30765
Kinh độ của điểm nút lên 162.86965
Acgumen của cận điểm 131.03174
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

8222 Gellner (1996 OX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 7 năm 1996 bởi M. Tichy và Z. Moravec ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8222 Gellner
5043--8222-gellner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)