User Tools

Site Tools


5044--8379-straczynski-la-gi

Tập tin:8379 Straczynski orbital position ngày 2009-12-14.gif

Orbital Vị trí của 8379 Straczynski ngày 14 tháng 12 năm 2009

8379 Straczynski (tên chỉ định 1992 SW10) là một tiểu hành tinh được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1992 ở Đài thiên văn quốc gia Kitt Peak bởi dự án Spacewatch. Nó được đặt theo tên nhà văn khoa học viễn tưởng J. Michael Straczynski, người sáng lập chương trình truyền hình Babylon 5.[1]

... | Trước asteroid | 8379 Straczynski | Next asteroid |...
  1. ^ NASA (ngày 11 tháng 5 năm 2009). “8379 Straczynski (1992 SW10)”. JPL Small-Body Database Browser. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2009. Tênd in honor of J. Michael Straczynski (b. 1954), creator, executive producer, và writer of Babylon 5, an award-winning science fiction novel for television that chronicles the story of the last of a series of space stations, the last best hope for peace in the galaxy. 
5044--8379-straczynski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)