User Tools

Site Tools


5045--8548-sumizihara-la-gi

Sumizihara
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 14 tháng 3 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8548
Tên thay thế 1994 ER3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9287886
Viễn điểm quỹ đạo 3.2554762
Độ lệch tâm 0.2559066
Chu kỳ quỹ đạo 1524.3482236
Độ bất thường trung bình 173.61979
Độ nghiêng quỹ đạo 7.62079
Kinh độ của điểm nút lên 141.47472
Acgumen của cận điểm 351.90484
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4
This page là mộtbout the asteroid; for Freescale processor MPC 8548, see PowerQUICC.

8548 Sumizihara (1994 ER3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 3 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8548 Sumizihara
5045--8548-sumizihara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)