User Tools

Site Tools


5046--8709-kadlu-la-gi

Kadlu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 14 tháng 5 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8709
Đặt tên theo Kadlu
Tên thay thế 1994 JF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.3067609
Viễn điểm quỹ đạo 3.7645183
Độ lệch tâm 0.4846425
Chu kỳ quỹ đạo 1474.7884303
Độ bất thường trung bình 153.68243
Độ nghiêng quỹ đạo 3.50107
Kinh độ của điểm nút lên 119.47711
Acgumen của cận điểm 153.35155
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.9

8709 Kadlu (1994 JF1) là một thiên thạch xuyên Sao Hỏa được phát hiện vào ngày 14 tháng 05 năm 1994 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker tại trạm thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8709 Kadlu
5046--8709-kadlu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)