User Tools

Site Tools


5047--8853-gerdlehmann-la-gi

Gerdlehmann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 9 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8853
Tên thay thế 1991 GC10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0631088
Viễn điểm quỹ đạo 2.4820928
Độ lệch tâm 0.0921816
Chu kỳ quỹ đạo 1251.3625513
Độ bất thường trung bình 76.82693
Độ nghiêng quỹ đạo 5.30297
Kinh độ của điểm nút lên 46.81338
Acgumen của cận điểm 59.12328
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

8853 Gerdlehmann (1991 GC10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 4 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8853 Gerdlehmann
5047--8853-gerdlehmann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)