User Tools

Site Tools


5048--9000-hal-la-gi

Hal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Anderson Mesa
Ngày khám phá 3 tháng 5 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9000
Đặt tên theo HAL 9000
Tên thay thế 1981 JO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7653822
Viễn điểm quỹ đạo 2.6956424
Độ lệch tâm 0.2085306
Chu kỳ quỹ đạo 1216.7612513
Độ bất thường trung bình 343.16328
Độ nghiêng quỹ đạo 6.26166
Kinh độ của điểm nút lên 226.71346
Acgumen của cận điểm 79.74208
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

9000 Hal (1981 JO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 5 năm 1981 bởi Bowell, E. ở Anderson Mesa.

Nó được đặt theo tên HAL 9000 computer of the 2001: A Space Odyssey science fiction series bởi Arthur C. Clarke.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 9000 Hal
5048--9000-hal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)