User Tools

Site Tools


5049--9110-choukai-la-gi

Choukai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 13 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9110
Tên thay thế 1997 AM19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2287917
Viễn điểm quỹ đạo 2.3816785
Độ lệch tâm 0.0331608
Chu kỳ quỹ đạo 1278.4132675
Độ bất thường trung bình 255.49090
Độ nghiêng quỹ đạo 3.18901
Kinh độ của điểm nút lên 146.07816
Acgumen của cận điểm 158.19922
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

9110 Choukai (1997 AM19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 1 năm 1997 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9110 Choukai
5049--9110-choukai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)