User Tools

Site Tools


5050--9447-julesbordet-la-gi

Julesbordet
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 3 tháng 5 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9447
Đặt tên theo Jules Bordet
Tên thay thế 1997 JJ18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3564487
Viễn điểm quỹ đạo 3.1495171
Độ lệch tâm 0.1440380
Chu kỳ quỹ đạo 1668.4134801
Độ bất thường trung bình 73.85804
Độ nghiêng quỹ đạo 9.88159
Kinh độ của điểm nút lên 87.31550
Acgumen của cận điểm 240.20889
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

9447 Julesbordet (1997 JJ18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 5 năm 1997 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9447 Julesbordet
5050--9447-julesbordet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)