User Tools

Site Tools


5051--9612-belgorod-la-gi

Belgorod
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9612
Đặt tên theo Belgorod
Tên thay thế 1992 RT7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4807340
Viễn điểm quỹ đạo 3.8429682
Độ lệch tâm 0.2154172
Chu kỳ quỹ đạo 2053.5749174
Độ bất thường trung bình 262.31747
Độ nghiêng quỹ đạo 7.50994
Kinh độ của điểm nút lên 309.73988
Acgumen của cận điểm 97.85470
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

9612 Belgorod (1992 RT7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1992 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9612 Belgorod
5051--9612-belgorod-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)