User Tools

Site Tools


5052--9762-hermannhesse-la-gi

Hermannhesse
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Freimut Börngen & Schmadel, L. D.
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9762
Đặt tên theo Hermann Hesse
Tên thay thế 1991 RA5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1016785
Viễn điểm quỹ đạo 2.3933381
Độ lệch tâm 0.0648851
Chu kỳ quỹ đạo 1230.6948000
Độ bất thường trung bình 256.50201
Độ nghiêng quỹ đạo 3.73109
Kinh độ của điểm nút lên 344.51157
Acgumen của cận điểm 113.63424
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

9762 Hermannhesse (1991 RA5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1991 bởi Freimut Börngen & Schmadel, L. D. ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9762 Hermannhesse
5052--9762-hermannhesse-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)