User Tools

Site Tools


5053--th-i-h-c-nguy-n-b-nh-la-gi

Thái Học là một xã của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Bình Lãng (Thông Nông), xã Công Trừng (Hòa An).
  • Đông giáp xã Công Trừng (Hòa An), xã Bắc Hợp.
  • Nam giáp xã Minh Thanh, thị trấn Nguyên Bình.
  • Tây giáp thị trấn Nguyên Bình.

Xã Thái Học có diện tích 19,51 km², dân số năm 1999 là 1.700 người.[1], mật độ dân cư đạt 87 người/km².

Xã Thái Học được chia thành các xóm: Cốc Căng, Lũng An, Bản Chang, Lũng Chang, Lũng Pán, Lũng Rảo, Lũng Phùng, Quang Đâư, Quang Noọc, Lũng Ỉn, Pác Tu, Lũng Vài, Lũng Ỉn, Lũng Kèng.

Trên địa bàn xã Thái Học có một số ngọn núi như Lũng Vẹn, Kéo Lũng Tan.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
5053--th-i-h-c-nguy-n-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)