User Tools

Site Tools


5054--10126-l-rbro-la-gi

10126 Lärbro

Tên
Tên Lärbro
Tên chỉ định 1993 FW24
Phát hiện
Người phát hiện Uppsala-ESO Survey of Asteroids và Comets
Ngày phát hiện 21 tháng 3 năm 1993
Nơi phát hiện Đài thiên văn Nam Âu
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1796666
Bán trục lớn (a) 2.2075874 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.8109577 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.6042171 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.28 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 1.18298°
Kinh độ (Ω) 286.99490°
Acgumen (ω) 19.48179°
Độ bất thường trung bình (M) 123.79352°

10126 Lärbro là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1198.0509309 ngày (3.28 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 1993.

Nó được đặt theo tên Lärbro, một thị trấn ở Thụy Điển.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 23 tháng 7 năm 2008. 
5054--10126-l-rbro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)