User Tools

Site Tools


5055--10427-klinkenberg-la-gi

Klinkenberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10427
Tên thay thế 2017 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7457353
Viễn điểm quỹ đạo 2.7210857
Độ lệch tâm 0.2183545
Chu kỳ quỹ đạo 1219.1334873
Độ bất thường trung bình 131.80237
Độ nghiêng quỹ đạo 2.25210
Kinh độ của điểm nút lên 262.52217
Acgumen của cận điểm 55.58770
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

10427 Klinkenberg (2017 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi vợ chồng Cornelis Johannes van Houten và Ingrid van Houten-Groeneveld ở Palomar. Nó được đặt theo tên Dirk Klinkenberg, nhà toán học và nhà thiên văn học Hà Lan thế kỷ 19.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10427 Klinkenberg
5055--10427-klinkenberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)