User Tools

Site Tools


5056--10608-mameta-la-gi

Mameta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10608
Tên thay thế 1996 VB9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9942325
Viễn điểm quỹ đạo 5.0000723
Độ lệch tâm 0.2509086
Chu kỳ quỹ đạo 2918.9355647
Độ bất thường trung bình 153.53939
Độ nghiêng quỹ đạo 4.51220
Kinh độ của điểm nút lên 160.23436
Acgumen của cận điểm 259.69523
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

10608 Mameta (1996 VB9) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1996 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10608 Mameta
5056--10608-mameta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)