User Tools

Site Tools


5057--10789-mikeread-la-gi

Mikeread
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 5 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10789
Tên thay thế 1991 VL10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6525748
Viễn điểm quỹ đạo 3.1618052
Độ lệch tâm 0.0875812
Chu kỳ quỹ đạo 1810.5417890
Độ bất thường trung bình 160.24079
Độ nghiêng quỹ đạo 2.18346
Kinh độ của điểm nút lên 165.51693
Acgumen của cận điểm 189.00228
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

10789 Mikeread (1991 VL10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 11 năm 1991 bởi Spacewatch ở Kitt Peak. Nó được đặt theo tên Mike Read, an engineer ở that facility.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
5057--10789-mikeread-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)