User Tools

Site Tools


5058--7715-leonidarosino-la-gi

Leonidarosino
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi U. Munari
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7715
Tên thay thế 1996 CR7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3028873
Viễn điểm quỹ đạo 2.8941213
Độ lệch tâm 0.1137643
Chu kỳ quỹ đạo 1529.9723496
Độ bất thường trung bình 147.42868
Độ nghiêng quỹ đạo 15.40810
Kinh độ của điểm nút lên 146.85418
Acgumen của cận điểm 189.56893
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

7715 Leonidarosino (1996 CR7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1996 bởi U. Munari ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7715 Leonidarosino
5058--7715-leonidarosino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)