User Tools

Site Tools


5059--8078-carolejordan-la-gi

Carolejordan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 6 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8078
Đặt tên theo Carole Jordan
Tên thay thế 1986 RS2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8987894
Viễn điểm quỹ đạo 2.9450814
Độ lệch tâm 0.2160033
Chu kỳ quỹ đạo 1376.7093663
Độ bất thường trung bình 260.84168
Độ nghiêng quỹ đạo 4.18113
Kinh độ của điểm nút lên 179.80263
Acgumen của cận điểm 188.10644
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

8078 Carolejordan (1986 RS2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 1986 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8078 Carolejordan
5059--8078-carolejordan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)