User Tools

Site Tools


5060--8223-bradshaw-la-gi

Bradshaw
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 6 tháng 8 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8223
Tên thay thế 1996 PD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1047493
Viễn điểm quỹ đạo 3.3626539
Độ lệch tâm 0.2300735
Chu kỳ quỹ đạo 1650.9163893
Độ bất thường trung bình 196.09722
Độ nghiêng quỹ đạo 9.51437
Kinh độ của điểm nút lên 117.35378
Acgumen của cận điểm 226.22667
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0302
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.70

8223 Bradshaw (1996 PD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8223 Bradshaw
5060--8223-bradshaw-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)