User Tools

Site Tools


5061--8380-tooting-la-gi

Tooting
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8380
Tên thay thế 1992 SW17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3168419
Viễn điểm quỹ đạo 3.1766791
Độ lệch tâm 0.1565184
Chu kỳ quỹ đạo 1662.7601810
Độ bất thường trung bình 158.56073
Độ nghiêng quỹ đạo 14.01108
Kinh độ của điểm nút lên 280.95340
Acgumen của cận điểm 94.86487
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1903
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.00

8380 Tooting (1992 SW17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1992 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8380 Tooting
5061--8380-tooting-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)