User Tools

Site Tools


5063--8855-miwa-la-gi

Miwa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo và O. Muramatsu
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 3 tháng 5 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8855
Tên thay thế 1991 JL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8983995
Viễn điểm quỹ đạo 2.6594381
Độ lệch tâm 0.1669736
Chu kỳ quỹ đạo 1256.5845028
Độ bất thường trung bình 334.58809
Độ nghiêng quỹ đạo 5.53724
Kinh độ của điểm nút lên 191.32570
Acgumen của cận điểm 40.37853
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

8855 Miwa (1991 JL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 5 năm 1991 bởi S. Otomo và O. Muramatsu ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8855 Miwa
5063--8855-miwa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)