User Tools

Site Tools


5064--9111-matarazzo-la-gi

Matarazzo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Sicoli và F. Manca
Nơi khám phá Sormano
Ngày khám phá 28 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9111
Tên thay thế 1997 BD2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9660027
Viễn điểm quỹ đạo 2.6161027
Độ lệch tâm 0.1418780
Chu kỳ quỹ đạo 1266.6337154
Độ bất thường trung bình 175.50853
Độ nghiêng quỹ đạo 10.05477
Kinh độ của điểm nút lên 128.76898
Acgumen của cận điểm 267.94087
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

9111 Matarazzo (1997 BD2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 1 năm 1997 bởi P. Sicoli và F. Manca ở Sormano.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 9111 Matarazzo
5064--9111-matarazzo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)