User Tools

Site Tools


5065--9448-donaldavies-la-gi

Donaldavies
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 5 tháng 6 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9448
Đặt tên theo Donald Davies
Tên thay thế 1997 LJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6216639
Viễn điểm quỹ đạo 2.8092757
Độ lệch tâm 0.0345450
Chu kỳ quỹ đạo 1634.4283988
Độ bất thường trung bình 292.45646
Độ nghiêng quỹ đạo 3.70986
Kinh độ của điểm nút lên 145.68513
Acgumen của cận điểm 322.23672
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

9448 Donaldavies (1997 LJ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 6 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9448 Donaldavies
5065--9448-donaldavies-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)