User Tools

Site Tools


5066--9614-cuvier-la-gi

Cuvier
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 27 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9614
Đặt tên theo Georges Cuvier
Tên thay thế 1993 BQ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0600894
Viễn điểm quỹ đạo 2.5194318
Độ lệch tâm 0.1003036
Chu kỳ quỹ đạo 1265.5622855
Độ bất thường trung bình 90.49537
Độ nghiêng quỹ đạo 2.12703
Kinh độ của điểm nút lên 122.55228
Acgumen của cận điểm 80.08727
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

9614 Cuvier (1993 BQ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 1 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9614 Cuvier
5066--9614-cuvier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)