User Tools

Site Tools


5067--9764-morgenstern-la-gi

Morgenstern
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 30 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9764
Đặt tên theo Christian Morgenstern
Tên thay thế 1991 UE5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8834435
Viễn điểm quỹ đạo 2.7570365
Độ lệch tâm 0.1882549
Chu kỳ quỹ đạo 1290.9154301
Độ bất thường trung bình 212.17880
Độ nghiêng quỹ đạo 7.21028
Kinh độ của điểm nút lên 300.71688
Acgumen của cận điểm 159.90060
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

9764 Morgenstern (1991 UE5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 10 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9764 Morgenstern
5067--9764-morgenstern-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)