User Tools

Site Tools


5068--th-nh-c-ng-nguy-n-b-nh-la-gi

Thành Công là một xã của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Thành Công có diện tích 82,47 km², dân số năm 1999 là 2.592 người.[1], mật độ dân cư đạt 31 người/km².

Xã Thành Công được chia thành các xóm: Cốc Vường, Bản Chang, Khau Cảng, Khau Vài, Lũng Quang, Nà Bản, Nà Rẻo, Nà Vài, Phia Đén, Bản Đổng, Nặm Phiêng, Pù Vài, Nhả Máng, Tát Sâm.

Trên địa bàn xã Thành Công có một số ngọn núi như Phia Chao, Phia Thán, Phia Đén. Các dòng nước trên địa bàn gồm suối Bản Đổng, suối Bản Sẻ, suối Nặm Dân, suối Khau Cảng, nậm Pác Khuổi Lò, nậm Tòng. Tỉnh lộ 212 đi từ phía bắc xuống phía tây nam của xã và nối sang tỉnh Bắc Kạn.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
5068--th-nh-c-ng-nguy-n-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)