User Tools

Site Tools


5069--10127-fr-jel-la-gi

10127 Fröjel
Tên
Tên Fröjel
Tên chỉ định 1993 FF26
Phát hiện
Người phát hiện Uppsala-ESO Survey of Asteroids và Comets
Ngày phát hiện 21 tháng 3 năm 1993
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1316458
Bán trục lớn (a) 2.2090897 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9182723 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.4999071 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.28 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.31892°
Kinh độ (Ω) 341.95387°
Acgumen (ω) 74.91203°
Độ bất thường trung bình (M) 338.23560°

10127 Fröjel là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1199.2741194 ngày (3.28 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
5069--10127-fr-jel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)