User Tools

Site Tools


5070--10256-vredevoogd-la-gi

10256 Vredevoogd là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1254.0976771 ngày (3.43 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
5070--10256-vredevoogd-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)