User Tools

Site Tools


5071--10428-wanders-la-gi

Wanders
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10428
Tên thay thế 2073 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0920799
Viễn điểm quỹ đạo 3.0438485
Độ lệch tâm 0.1853158
Chu kỳ quỹ đạo 1503.0792457
Độ bất thường trung bình 128.06046
Độ nghiêng quỹ đạo 2.84193
Kinh độ của điểm nút lên 213.71164
Acgumen của cận điểm 252.77253
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

10428 Wanders (2073 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10428 Wanders
5071--10428-wanders-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)