User Tools

Site Tools


5072--10609-hirai-la-gi

Hirai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 28 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10609
Tên thay thế 1996 WC3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1493014
Viễn điểm quỹ đạo 3.2418060
Độ lệch tâm 0.2026494
Chu kỳ quỹ đạo 1616.4802678
Độ bất thường trung bình 251.66896
Độ nghiêng quỹ đạo 10.46305
Kinh độ của điểm nút lên 199.43900
Acgumen của cận điểm 146.80424
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

10609 Hirai (1996 WC3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 11 năm 1996 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10609 Hirai
5072--10609-hirai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)