User Tools

Site Tools


5073--10792-ecuador-la-gi

Ecuador
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10792
Đặt tên theo Ecuador
Tên thay thế 1992 CQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8012821
Viễn điểm quỹ đạo 3.3390251
Độ lệch tâm 0.0875759
Chu kỳ quỹ đạo 1964.8915363
Độ bất thường trung bình 151.05707
Độ nghiêng quỹ đạo 10.26091
Kinh độ của điểm nút lên 157.53532
Acgumen của cận điểm 177.12791
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

10792 Ecuador (1992 CQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Its name refers to the country thuộc Ecuador.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
5073--10792-ecuador-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)