User Tools

Site Tools


5074--7716-ube-la-gi

Ube
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 22 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7716
Tên thay thế 1996 DA3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9877602
Viễn điểm quỹ đạo 2.6647128
Độ lệch tâm 0.1455038
Chu kỳ quỹ đạo 1295.9231051
Độ bất thường trung bình 269.33164
Độ nghiêng quỹ đạo 6.44519
Kinh độ của điểm nút lên 193.41424
Acgumen của cận điểm 186.09005
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

7716 Ube (1996 DA3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 2 năm 1996 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7716 Ube
5074--7716-ube-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)