User Tools

Site Tools


5075--8079-bernardlovell-la-gi

Bernardlovell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 4 tháng 12 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8079
Đặt tên theo Bernard Lovell
Tên thay thế 1986 XF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9148690
Viễn điểm quỹ đạo 2.8325240
Độ lệch tâm 0.1932966
Chu kỳ quỹ đạo 1335.7839527
Độ bất thường trung bình 340.26635
Độ nghiêng quỹ đạo 2.54576
Kinh độ của điểm nút lên 287.42270
Acgumen của cận điểm 94.19307
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8079 Bernardlovell (1986 XF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 12 năm 1986 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8079 Bernardlovell
5075--8079-bernardlovell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)