User Tools

Site Tools


5076--8224-fultonwright-la-gi

Fultonwright
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 6 tháng 8 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8224
Tên thay thế 1996 PE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3440534
Viễn điểm quỹ đạo 3.2486770
Độ lệch tâm 0.1617499
Chu kỳ quỹ đạo 1708.0054595
Độ bất thường trung bình 159.66687
Độ nghiêng quỹ đạo 4.34072
Kinh độ của điểm nút lên 107.49347
Acgumen của cận điểm 239.98663
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

8224 Fultonwright (1996 PE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8224 Fultonwright
5076--8224-fultonwright-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)