User Tools

Site Tools


5077--8381-hauptmann-la-gi

Hauptmann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 21 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8381
Đặt tên theo Gerhart Hauptmann
Tên thay thế 1992 SO24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2524189
Viễn điểm quỹ đạo 2.6770783
Độ lệch tâm 0.0861466
Chu kỳ quỹ đạo 1413.3749002
Độ bất thường trung bình 247.58771
Độ nghiêng quỹ đạo 7.17074
Kinh độ của điểm nút lên 217.93741
Acgumen của cận điểm 271.84452
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

8381 Hauptmann (1992 SO24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1992 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8381 Hauptmann
5077--8381-hauptmann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)