User Tools

Site Tools


5078--8712-suzuko-la-gi

Suzuko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8712
Tên thay thế 1994 TH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7135352
Viễn điểm quỹ đạo 3.5591844
Độ lệch tâm 0.1348138
Chu kỳ quỹ đạo 2028.7906813
Độ bất thường trung bình 223.55166
Độ nghiêng quỹ đạo 2.53685
Kinh độ của điểm nút lên 105.74268
Acgumen của cận điểm 192.08133
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

8712 Suzuko (1994 TH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8712 Suzuko
5078--8712-suzuko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)