User Tools

Site Tools


5079--8856-celastrus-la-gi

Celastrus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 6 tháng 6 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8856
Đặt tên theo Staff vine
Tên thay thế 1991 LH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1192679
Viễn điểm quỹ đạo 2.5761645
Độ lệch tâm 0.0973066
Chu kỳ quỹ đạo 1313.9136411
Độ bất thường trung bình 224.66708
Độ nghiêng quỹ đạo 2.42603
Kinh độ của điểm nút lên 106.76910
Acgumen của cận điểm 180.22984
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

8856 Celastrus (1991 LH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 6 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8856 Celastrus
5079--8856-celastrus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)