User Tools

Site Tools


5081--9112-hatsulars-la-gi

9112 Hatsulars (tên chỉ định: 1997 BU3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takao Kobayashi ở Ōizumi Observatory ở Ōizumi, Gunma Prefecture, Nhật Bản, ngày 31 tháng 1 năm 1997. Nó được đặt theo tên Hatsulars, a women's chorus ở Kakegawa, Shizuoka Prefecture, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
5081--9112-hatsulars-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)