User Tools

Site Tools


5082--9449-petrbondy-la-gi

Petrbondy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Šarounová
Nơi khám phá Ondřejov
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9449
Tên thay thế 1997 VU2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8013420
Viễn điểm quỹ đạo 3.1763698
Độ lệch tâm 0.0627377
Chu kỳ quỹ đạo 1887.3649931
Độ bất thường trung bình 143.04877
Độ nghiêng quỹ đạo 8.91396
Kinh độ của điểm nút lên 293.13738
Acgumen của cận điểm 308.42160
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

9449 Petrbondy (1997 VU2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1997 bởi L. Šarounová ở Ondřejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9449 Petrbondy
5082--9449-petrbondy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)