User Tools

Site Tools


5083--9615-hemerijckx-la-gi

Hemerijckx
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 23 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9615
Tên thay thế 1993 BX13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9146758
Viễn điểm quỹ đạo 2.5599766
Độ lệch tâm 0.1442125
Chu kỳ quỹ đạo 1222.3410534
Độ bất thường trung bình 301.84650
Độ nghiêng quỹ đạo 4.79459
Kinh độ của điểm nút lên 184.43999
Acgumen của cận điểm 198.32757
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

9615 Hemerijckx (1993 BX13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 1 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9615 Hemerijckx
5083--9615-hemerijckx-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)