User Tools

Site Tools


5084--9766-bradbury-la-gi

Bradbury
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 24 tháng 2 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9766
Đặt tên theo Ray Bradbury
Tên thay thế 1992 DZ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2486111
Viễn điểm quỹ đạo 2.6527761
Độ lệch tâm 0.0824593
Chu kỳ quỹ đạo 1401.3026899
Độ bất thường trung bình 121.41254
Độ nghiêng quỹ đạo 1.27793
Kinh độ của điểm nút lên 53.22299
Acgumen của cận điểm 58.47231
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

9766 Bradbury (1992 DZ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 2 năm 1992 bởi Spacewatch project ở Kitt Peak. Nó được đặt theo tên science fiction writer Ray Bradbury, author of The Martian ChroniclesFahrenheit 451.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9766 Bradbury
5084--9766-bradbury-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)