User Tools

Site Tools


5086--10128-bro-la-gi

10128 Bro
Tên
Tên Bro
Tên chỉ định 1993 FT31
Phát hiện
Người phát hiện UESAC
Ngày phát hiện 19 tháng 3 năm 1993
Nơi phát hiện Đài thiên văn La Silla
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2301536
Bán trục lớn (a) 2.2683984 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.7463183 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.7904785 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.42 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 5.60491°
Kinh độ (Ω) 148.65572°
Acgumen (ω) 212.56053°
Độ bất thường trung bình (M) 350.08232°

10128 Bro là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1247.8932269 ngày (3.42 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
5086--10128-bro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)