User Tools

Site Tools


5087--10257-garecynthia-la-gi

Garecynthia
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10257
Tên thay thế 4333 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.1839672
Viễn điểm quỹ đạo 3.7572962
Độ lệch tâm 0.0825972
Chu kỳ quỹ đạo 2361.6265598
Độ bất thường trung bình 287.71911
Độ nghiêng quỹ đạo 4.96076
Kinh độ của điểm nút lên 138.68419
Acgumen của cận điểm 223.05315
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

10257 Garecynthia (4333 T-3) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10257 Garecynthia
5087--10257-garecynthia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)