User Tools

Site Tools


5088--10612-houffalize-la-gi

10612 Houffalize là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1828.5221107 ngày (5.01 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 3 tháng 5 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
5088--10612-houffalize-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)