User Tools

Site Tools


5089--10793-quito-la-gi

Quito
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10793
Đặt tên theo Quito
Tên thay thế 1992 CU2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9032919
Viễn điểm quỹ đạo 3.4403191
Độ lệch tâm 0.0846564
Chu kỳ quỹ đạo 2063.2803498
Độ bất thường trung bình 50.76446
Độ nghiêng quỹ đạo 8.09622
Kinh độ của điểm nút lên 276.65980
Acgumen của cận điểm 102.95435
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

10793 Quito (1992 CU2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên thành phố Quito, the capital city thuộc Ecuador.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
5089--10793-quito-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)