User Tools

Site Tools


5090--7717-tabeisshi-la-gi

Tabeisshi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 7 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7717
Tên thay thế 1997 AL5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7499051
Viễn điểm quỹ đạo 3.1214095
Độ lệch tâm 0.2815471
Chu kỳ quỹ đạo 1388.4258660
Độ bất thường trung bình 347.92525
Độ nghiêng quỹ đạo 6.02056
Kinh độ của điểm nút lên 335.06101
Acgumen của cận điểm 157.63439
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

7717 Tabeisshi (1997 AL5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 1 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7717 Tabeisshi
5090--7717-tabeisshi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)